Norges Basketballforbund / Regioner / Region Midt / Spillerutvikling Region Midt

Spillerutvikling Region Midt

Oppdatering 17.03.20: NTC 2020 er avlyst. Det holdes ikke flere SPU-samlinger sesongen 2019/2020.

Spillerutviklingsprogrammet (SPU) har fokus på grunnleggende basketballferdigheter og inviterer til åpne samlinger for gutter og jenter U14 (2006) og U15 (2005). Klubbtrenerne oppfordres til å ta en tur innom en samling eller to i løpet av sesongen for å se hvilke øvelser og ferdigheter det legges vekt på. For de som ønsker å kvalifiseres til å være med på Nasjonal Talentcamp (NTC) oppfordres det til å delta på samtlige samlinger. 

 

 

Jenter født 2005/2006

 

Coach: Mattias Jönsson

Telefon: 48341532

 

Treningstider:

Lørdag 14. desember 2019 klokken 1130-1300 og klokken 1600-1730 i Husebyhallen

Lørdag 15. februar 2020 klokken 1000-1130 og klokken 1300-1430 i Husebyhallen

Lørdag 18. april 2020 klokken 1300-1430 og klokken 1730-1900 i Husebyhallen

 

 

Gutter født 2006

 

Coach: Jakob Baiden

Telefon: 92667572

 

Treningstider:

Lørdag 14. desember 2019 klokken 1000-1130 og klokken 1430-1600 i Husebyhallen

Fredag 14. februar 2020 klokken 1800-2000 på Thora Storm VGS

Lørdag 18. april 2020 klokken 1130-1300 og klokken 1600-1730 i Husebyhallen

 

 

Gutter født 2005

 

Coach: Frode Ramberg

Telefon: 47443594

 

Treningstider:

Lørdag 14. desember 2019 klokken 1300-1430 og klokken 1730-1900 i Husebyhallen

Lørdag 15. februar 2020 klokken 1130-1300 og klokken 1430-1600 i Husebyhallen

Lørdag 18. april 2020 klokken 1000-1130 og klokken 1430-1600 i Husebyhallen

 

 

Fokuset for samlingene er spillerutvikling. Treningsnivået legges på linje med det NBBF ønsker spillere i disse aldersgruppene skal ligge på. Det kreves et grunnleggende ferdighetsnivå for å dra nytte av treningene.

 

Alle spillere må ta med seg egen ball, vannflaske og lys/mørk trøye (eller reversible), vannflaske og mat til hver samling. Husk å merke ball med navn.

 

 

For påmelding, ta kontakt med din klubbtrener eller klubbleder. 

For spørsmål rundt det sportslige, ta kontakt med regionlagstrener. 

For spørsmål rundt det administrative, ta kontakt med styremedlem Mathias Dørmænen.

 

--------------------------------------

Styret i Region Midt vedtok følgende på styremøte mandag 22.05.17:

"Regionen vil invitere til regionstreninger og vil da invitere til de alderstrinn disse treningene er åpne for. I 2017/2018 inviterer vi 2003-årgang og 2004-årgang, samt at vi vil åpne for 2005-årgang hvis vi ser det hensiktsmessig."*

*For sesongen 2019/2020 inviterer regionen 2005-årgang og 2006-årgang, samt at regionen vil åpne for 2007-årgang dersom regionen ser det hensiktsmessig.