Norges Basketballforbund / Nyheter / 2023 / Innspill til Basketplan28 - ny langtidsplan for norsk basketball
Basketplan (1080 × 700 px).png

Innspill til Basketplan28 - ny langtidsplan for norsk basketball

Hvilken retning skal vi sette i ny langtidsplan, hva skal være fokus og hva skal vi bruke tid og ressurser på de neste fire årene. De som besvarer undersøkelsen kan velge å være med i trekningen av årskort som gir tilgang til alle BLNO kamper kommende sesong.

Langtidsplanen for organisasjonen vedtas av Basketballtinget, for å sikre god forankring i organisasjonen starter vi involveringen allerede nå, et år før tinget.

Undersøkelsen tar 3-6 minutter, avhengig av hvor mye du ønsker å skrive i fritekstfeltene, svarfrist er 13.mai.

De som besvarer undersøkelsen er med i trekningen av årskort som gir tilgang til alle BLNO kamper kommende sesong, trekningen gjøres påfølgende uke etter 13.mai.

Les nåværende langtidsplan her: Basketplan24

 

Gå til undersøkelsen her: Basketplan28 - spørreundersøkelse


Følgende prosess er vedtatt for å sikre god involvering og forankring:


imagegvrem.png

 

Spørsmål knyttet til NBBFs planverk kan rettes til:

Ragnhild Riis
Ragnhild Riis
Organisasjonssjef

Basketballtinget, klubbutvikling, verdiarbeid og parabasket