Norges Basketballforbund / Nyheter / 2022 / Innmelding og registrering av medlemmer i klubb for 2022
Foto: Marianne Maja Stenerud
Foto: Marianne Maja Stenerud

Innmelding og registrering av medlemmer i klubb for 2022

Klubbene må registrere alle sine medlemmer, trenere og andre ressurspersoner som tilrettelegger for aktivitet, før nyttår.

Vi nærmer oss slutten på 2022 og dermed også fristen for å ha registrert alle medlemmer i klubben. Det er medlemstallene fra 31. desember 2022 som leveres i samordnet rapportering (idrettsregistreringen) 30. april 2023.

Her er noen viktige moment for medlemstall i klubb:

NBBF får midler til aktivitet fra NIF ut fra hvor mange aktive medlemmer det er i NBBF. Dette kommer klubbene til gode gjennom tilskudd til aktivitet sentralt, regionalt og direkte i klubb.

Midler til utstyr og kommunale midler blir også regnet ut fra hvor mange aktive medlemmer det er i klubbene.

I tillegg kan klubbene få aktivitetstilskudd for alle aktive medlemmer (ulike nedre aldersgrense og praksis på tildeling i de forskjellige kommunene).

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver fysisk aktivitet for barn og ungdom. For barn/ungdom under 19 år får klubbene LAM-midler ut fra aktive medlemmer i klubben. Det er idrettsrådene som fordeler LAM til idrettslagene i sin kommune etter retningslinjer fra KUD og anbefalinger fra NIF.

Ofte vil treningstid bli fordelt ut fra klubbens aktive medlemmer. I noen tilfeller vil man her også telle med tillitsvalgte o.l. i fordelingene av halltid.

Alle aktive medlemmer i klubben per 31.12.2022 skal regnes med i samordnet rapportering 30.04.23. Vi håper klubbene har fått alle sine medlemmer, både utøverne og de som hjelper klubben med aktivitet og administrasjon, til å registrere seg som medlem av klubben. For 2022 er minstesatsen på medlemskontingent på 50 kr. (NIF).

 

Vi minner om at alle aktive 3x3 medlemmer skal rapporteres inn som aktive både i 3x3 og 5x5 ordinær basketballaktivitet, såfremt de deltar regelmessig i begge grenene. Aktive 3x3 medlemmer er de som enten deltar regelmessig på 3x3 aktivitet eksternt eller internt i klubben, eller de som deltar regelmessig under f.eks. åpen hall i klubben hvor utøvernes aktivitet er basert på 3x3 spillsituasjoner (spille på en kurv f.eks.) og ferdigheter. Utøvere som både deltar på 5x5 treninger og 3x3 i åpen hall skal f.eks. registreres i begge grener.

Mer informasjon om registrering av 3x3 utøvere finner du her.

Definisjonen av aktive medlemmer er:

«Alle medlemmer som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller representerer idrettslaget i idrettskonkurranser eller lignende, skal regnes som "aktivt medlem" med tilhørighet i en konkret gruppe/gren. Med "deltagelse" menes både å selv utøve idretten gjennom trening eller konkurranser, og å tilrettelegge for at andre skal kunne drive aktivitet i idrettslaget. Dette omfatter blant annet trenere, lagledere og andre oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget. Personer som bistår idrettslaget gjennom administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg m.m. omfattes også.»