Norges Basketballforbund / Nyheter / 2021 / Søk om anleggsmidler
Basketballs-Molten-Hoop01.jpg

Søk om anleggsmidler

Frist for å søke kompensert betalt merverdiavgift i forbindelse med anleggsprosjekt er 1.mars 2021.

Tilskuddsordning for nybygg eller rehabilitert idretts- eller nærmiljøanlegg

15. januar ble det åpnet for at idrettslag som har bygget eller rehabilitert idretts- eller nærmiljøanlegg kan søke om å få kompensert betalt merverdiavgift i forbindelse med sine prosjekter. 

Søknadsfristen er 1. mars 2021

 

Følgende utstyr er det mulig å søke støtte for:

  • Rullestol til rullestolbasket
  • Minibasketkurver
  • Streetbasketkurver
  • Ordinære basketkurver
  • 24-sekunders tavle

Erfaringsmessig søker mange siste kvelden. Vi oppfordrer alle til å være tidlig ute med søknaden. 

 

Det søkes elektronisk via Lotteri- og Stiftelsestilsynets hjemmeside www.lottstift.noFor at en skal få innvilget en søknad må følgende krav være oppfylt: 

  • Byggestart må være etter 1. januar 2010. 
  • Anlegget skal være ferdigstilt, og ferdig revidert anleggsregnskap må følge søknaden. 
  • Det må være søkt om spillemidler, søknaden må være i formell orden, men tilskuddet behøver ikke å være utbetalt. 
  • Minstegrensen for å søke er 15 000 kroner i merverdiavgift. 

 

Les mer om Utstyrsordningen på vår hjemmeside HER

Du finner alt om Anlegg på vår hjemmeside HER

 

Axel Langaker
Axel Langaker
Daglig leder region Øst og prosjektleder regionsutvikling

Er Generalsekretærens stedfortreder og administrasjonens nestleder.