Norges Basketballforbund / Nyheter / 2021 / Søk om anleggsmidler
Basketballs-Molten-Hoop01.jpg

Søk om anleggsmidler

Frist for å søke kompensert betalt merverdiavgift i forbindelse med anleggsprosjekt er 1.mars 2021.

Tilskuddsordning for nybygg eller rehabilitert idretts- eller nærmiljøanlegg

15. januar ble det åpnet for at idrettslag som har bygget eller rehabilitert idretts- eller nærmiljøanlegg kan søke om å få kompensert betalt merverdiavgift i forbindelse med sine prosjekter. 

Søknadsfristen er 1. mars 2021

 

Følgende utstyr er det mulig å søke støtte for:

  • Rullestol til rullestolbasket
  • Minibasketkurver
  • Streetbasketkurver
  • Ordinære basketkurver
  • 24-sekunders tavle

Erfaringsmessig søker mange siste kvelden. Vi oppfordrer alle til å være tidlig ute med søknaden. 

 

Det søkes elektronisk via Lotteri- og Stiftelsestilsynets hjemmeside www.lottstift.noFor at en skal få innvilget en søknad må følgende krav være oppfylt: 

  • Byggestart må være etter 1. januar 2010. 
  • Anlegget skal være ferdigstilt, og ferdig revidert anleggsregnskap må følge søknaden. 
  • Det må være søkt om spillemidler, søknaden må være i formell orden, men tilskuddet behøver ikke å være utbetalt. 
  • Minstegrensen for å søke er 15 000 kroner i merverdiavgift. 

 

Les mer om Utstyrsordningen på vår hjemmeside HER

Du finner alt om Anlegg på vår hjemmeside HER

 

Axel Langaker
Axel Langaker
Assisterende generalsekretær

Nestleder i administrasjonen, regionsansvarlig, leder NBBFs driftsteam, varslingssaker, anlegg, nasjonal 1.divisjon, administrasjon og styrearbeid i Region Øst.