coronabasketstor3.png

Avlyser alle kamper

NBBF har i dag besluttet å avlyse resten av kampene sesongen 2019/2020. Kampene avlyses med umiddelbar virkning.

Dette er en konklusjon som er tatt med bakgrunn i dagens uoversiktlige situasjon med smittefare av koronaviruset.  NBBF setter helsemessig sikkerhet foran gjennomføring av våre aktiviteter. I denne utfordrende situasjonen, ønsker vi ikke å påføre våre aktive med deres foresatte, samt klubber og regionene, for dilemmaet om å måtte gjennomføre kampaktivitet der hvor reiseaktivitet og nærkontakt må påregnes.

Vår klare oppfatning er at det er stor mulighet for at det kommer flere nasjonale og kommunale restriksjoner som vil påvirke muligheten for å kunne gjennomføre aktivitet. 

Arne Stray Pedersen, ekstern medisinsk ressurs, inkluderes inn i støttegruppen for beredskap. Hans medisinske vurdering, og konkret råd til beredskapsgruppen, er; «På grunn av den uavklarte situasjonen som gjelder en uoversiktlig smitte utbrudd, er det eneste riktig var å avlyse all aktivitet underlagt NBBF inntil videre. Riktig tiltak å avlyse resten av sesongen.»

Treningsaktivitet lokalt er det lokale myndigheter som må avgjøre om er gjennomførbart.

Unntak: Følgende arrangement vil bli vurdert avlyst
U16NM & U19NM - fattes innen utgangen av mars

Landslagsaktivitet - evaluering fortløpende og endelig avgjørelse blir besluttet innen utgangen av april

NBBF ber dere formidle denne beskjeden til alle relevante personer i egen organisasjon.

Med vennlig hilsen
Norges Basketballforbund