Dropp navigasjonskoblinger
Om NBBF
Serie/turnering
Klubb
Toppidrett
Trener
Dommer
Barn og Ungdom
Rullestol
Kalender
Lenker
Du er her: Skip Navigation LinksNorges Basketballforbund > Satsningsområder > Trenerutvikling

Trenerutvikling

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Norsk Basket skal til en hver tid rekruttere, utdanne, utvikle og følge opp trenere i det omfang, og med den kvalitet, som organisasjonen trenger for å vokse og for å heve nivået på utøverne på alle nivåer".

Rekruttering krever mottaksapparat - trenere.
For å kunne vokse og rekruttere flere spillere må vi få flere trenere på plass slik at det første møtet med basketballsporten blir positivt og motiverende for alle nybegynnere. Vi må derfor legge til rette for at alle potensielle trenere kan få en relevant, attraktiv og effektiv utdanning i en form som ikke er for tidskrevende. Spesielt viktig er det å rekruttere og utdanne voksne trenere for våre yngste utøvere. Tid, eller mangel på tid, er en begrensende faktor for mange voksne til å melde seg på kurs og det er derfor viktig at trenerutdanningene er tilpasningsbar. Nettbaserte kursmoduler er en viktig del av dette.

Bedre trenere gir bedre spillere.
Norsk Basket tilbyr gode, moderne kurspakker, trener 1 - trener 3, som er under konstant oversyn og tilpasning til forandringer i internasjonal basketball og utviklingen av den røde tråden, den norske spillestilen. Disse kurspakkene skal kompletteres med personlig oppfølging av hver enkelt trener som gjennomgår utdanningen for å sikre kompetanseøkning og motivere trenerne videre. Våre topptrenere gis tilbud om høyere trenerutdanning og FIBA kurs. Norsk Baskets kurs tilpasses også NIFs Trenerløype, som skal kvalitetssikre og samordne trenerutdanningene i de forskjellige særforbundene. Alle kurs skal tilpasses slik at de best mulig oppfyller organisasjonens krav om tilgjenglighet og mulighet for lokal utdanning.

Sentrale samlingspunkter - oppsøkende virksomhet.
Den Store Trenerhelgen (DST) og trenersamlinger før sesongstart er naturlige møteplasser for trenere. DST gir et kvalitetstilbud av forelesninger og demonstrasjoner for alle trenere på alle nivåer. DST kombinert med ungdomslandslagssamlinger gir unike muligheter til utvikling, erfaringsutbytte og inntak av nye ideer. De store sentrale samlingene og kursene kompletteres med oppsøkende virksomhet. Mindre utviklingssamlinger i klubber, distrikt og regioner med relevant og ønsket innhold holdes fortløpende og etter behov som kvelds-, døgn- eller helgesamlinger.

Trenerforeningen.
Norsk Basket har et tett samarbeid med Trenerforeningen, som fungerer som høringsinstans og er en ytre pådriver i trenerspørsmål.

Fokusområder
-
Kompetansebygging
- Oppfølging

Tiltak
- Trener 1 kurs
- Trener 2 kurs
- Trener 3 kurs
- FIBA kurs
- Den store Trenerhelgen

Trener 1-kurs er de regionale leddenes ansvar og gjennomføres én til to ganger pr. sesong, avhengig av leddenes størrelse. NBBF er ansvarlig for materiell. Kurset skal inneholde en egen modul for trening av funksjonshemmede utøvere (rullestolsbasket).

Trener 2-kurs er NBBFs ansvar med hensyn til både materiell og gjennomføring. Kurs kan holdes sentralt, eller som et samarbeidsprosjekt mellom flere regionale enheter. Minst ett kurs gjennomføres hver sesong. Alle som har fullført trener 1-kurs – uansett bosted i landet – skal ha tilbud om deltagelse.

Trener 3-kurs er NBBFs ansvar med hensyn til både materiell og gjennomføring. Gis minst hvert tredje år, samt som tilbud til NIH-studenter.